Studia Podyplomowe

Oligofrenopedagogika

kwalifikacje

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością, podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

Zakres tematyczny

 • Psychologia rozwojowa,
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią,
 • Pedagogika specjalna,
 • Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym,
 • Psychologiczne i społeczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością,
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych trudnościach edukacyjnych,
 • Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
 • Komunikacja interpersonalna-interakcje społeczne,
 • Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
 • Dydaktyka specjalna,
 • Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,
 • Metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
 • Metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • Rewalidacja indywidualna,
 • Metodyka wychowania w internacie,
 • Arteterapia,
 • Alternatywne sposoby komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym,
 • Komputer w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie,

Moduł praktyczny

 • Praktyka w zakresie pedagogiki specjalnej (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz konfrontowanie nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym – 120 godzin
Adresaci studiów

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele wspomagający w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego.

Co zyskujsz

Absolwenci studiów podyplomowych z „Oligofrenopedagogiki” zdobędą praktyczne umiejętności pracy z dziećmi poniżej normy intelektualnej, ponadto nabędą umiejętność dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów, umiejętność konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz umiejętność pracy z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Organizacja studiów
Czas trwania: 3 semestry – 525 godzin zajęć, w tym 120 godzin praktyk
Tryb studiów: tradycyjny lub blended learning
Metoda zajęć: Studia prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje, kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
Koszt studiów: 2 700 zł (możliwość rozłożenia czesnego na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna.
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa, tel.: 601 519 719, e-mail: info@stachowiak-group.pl Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Rekrutację prowadzimy w sposób ciągły. Nie musisz czekać do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego.

Zasady rekrutacji:

 1. wybierz właściwy kierunek studiów,
 2. ściągnij komplet dokumentów rekrutacyjnych, wypełnij je i podpisz,
 3. wyślij komplet podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres mailowy: info@stachowiak-group.pl,
 4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na rachunek bankowy podany w Umowie z dopiskiem „Studia Podyplomowe + nazwa kierunku”
 5. Po weryfikacji Twoich dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz mailowo dostep do platformy e-learningowej.

Dokumenty rekrutacyjne możesz nam również dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą (listem poleconym), ewentualnie kurierem. Adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Centrum Edukacji Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa

Biuro Rekrutacji Stachowiak Group, ul. Słowackiego 109, 97-320 Piotrków Trybunalski

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij