Studia Podyplomowe

dla nauczycieli oraz absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

Nauczanie drugiego przedmiotu

kwalifikacyjne

Charakter studiów

Studia podyplomowe na kierunku „Nauczanie drugiego przedmiotu” są studiami kwalifikacyjnymi, przeznaczonymi dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Studia nadają uprawnienia do nauczania wybranego przedmiotu na wszystkich poziomach kształcenia.

Cel studiów i zakres tematyczny

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu (rodzaju zajęć). Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w wiedzę merytoryczną w wymiarze zapewniającym przygotowanie do prowadzenia zajęć, poszerzeniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, jak również rozwijaniu umiejętności i kompetencji w zakresie dydaktyki przedmiotowej warunkującej skuteczne prowadzenie procesu kształcenia w wybranym obszarze. Aktualna oferta obejmuje następujące kierunki w obszarze przygotowania do nauczania kolejnego przemdiotu/prowadzenia zajęć:

 • BIOLOGIA,
 • CHEMIA,
 • EDUKACJA MUZYCZNA I PLASTYCZNA,
 • ETYKA i FILOZOFIA,
 • FIZYKA,
 • GEOGRAFIA I OCHRONA ŚRODOWISKA,
 • HISTORIA,
 • INFORMATYKA,
 • JĘZYK POLSKI,
 • MATEMATYKA,
 • PLASTYKA,
 • PRZYRODA,
 • TECHNIKA i ZAJĘCIA TECHNICZNE,
 • WIEDZA O KULTURZE,
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (WOS),
 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE.
Wybrane treści realizowane w toku stududiów
 • Nowe trendy w edukacji,
 • Podstawy merytoryczne nauczania przedmiotu,
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych,
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych,
 • Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • Metodyka nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć,
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w edukacji.
Adresaci Studiów

Studia adresowane są do nauczycieli, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Co zyskujesz

Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu/prowadzenia zajęć w wybranym obszarze tematycznym, kompleksowe przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) określonego przedmiotu/rodzaju zajęć na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych oraz kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w wybranym obszarze.

Organizacja studiów
Czas trwania: 3 semestry – 400 godzin zajęć
Tryb studiów: 100 % online
Metoda zajęć: Studia prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje, kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
Koszt studiów: 3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna.
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa, tel.: 601 519 719, e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin przesłania formularza online i wniesienia opłaty rekrutacyjnej). Zasady rekrutacji

 1. wybierz swój kierunek studiów,
 2. przy wybranym kierunku wypełnij i wyślij formularz online (w ciągu 24 godzin otrzyamsz od nas wiadomośc mailową z kompeltem dokumentów rekrutacyjnych),
 3. wyślij do nas lub złóż dokumenty na studia w jednym z naszych punktów rekrutacyjnych,
 4. wnieś opłatę rekrutacyjną,
 5. Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres naszych Biur Rekrutacyjnych: Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa z dopiskiem „Studia PodyplomoweBiuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Słowackiego 109 97-320 Piotrków Trybunalski z dopiskiem „Studia Podyplomowe” Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na rachunek bankowy: 51 1240 3116 1111 0010 8374 0719 / Bank PEKO SA z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij