Studia Podyplomowe

dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, lekarzy, logopedów, terapeutów, fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia wyższe (co najmniej pierwszego stopnia)

Integracja sensoryczna

kwalifikacyjne

Charakter studiów

Studia mają charakter kwalifikacyjny, tzn. umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty. Realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), rozp. MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach oraz rozp. MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwenci studiów podyplomowych zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do stania się profesjonalnymi terapeutami integracji sensorycznej.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się na platformie edukacyjnej Uczelni oraz podczas dwóch zjazdów w siedzibie Uczelni w pracowni SI.*

*Studia pod opieką merytoryczną Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Brzegu.

Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów Integracja sensoryczna jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Wybrane treści realizowane w toku stududiów
 • Anatomia i neurofizjologia rozwojowa,
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych,
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka / Różnice indywidualne w rozwoju dzieci,
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu,
 • Teoria integracji sensorycznej / Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.,
 • Zaburzenia integracji sensorycznej,
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej,
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI,
 • Autyzm ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Zespół Downa ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI),
 • Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI),
 • Wybrane zespoły genetyczne ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI),
 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI),
 • Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI),
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI,
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne,
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne,
 • Pierwsza pomoc.
 • Adresaci Studiów

  Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, lekarzy, logopedów, terapeutów, fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia wyższe (co najmniej pierwszego stopnia).

  Co zyskujesz

  Absolwent studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna” uzyskuje uprawnienia do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej – może min. otworzyć własny gabinet terapeutyczny, a jeśli posiada przygotowanie pedagogiczne może pracować w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zespołach wczesnego wspomagania rozwoju i innych placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej.

  Organizacja studiów
  Czas trwania: 3 semestry – 490 godzin zajęć, w tym 100 godzin praktyki pedagogicznej
  Tryb studiów: blended learning (zajęcia dydaktyczne odbywają się na platformie edukacyjnej Uczelni oraz podczas dwóch zjazdów w siedzibie Uczelni w pracowni SI).
  Metoda zajęć: Studia prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje, kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
  Koszt studiów: 3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna
  Dodatkowo:
  Kurs specjalistyczny: Praca z językiem niemieckim – 900 zł (całość) lub ratalnie: 9 x 100,5 zł
  Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG
  ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
  00-676 Warszawa, tel.: 601 519 719,
  e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl
  Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
  REKRUTACJA

  Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin przesłania formularza online i wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

  Zasady rekrutacji

  1. wybierz swój kierunek studiów,
  2. przy wybranym kierunku wypełnij i wyślij formularz online (w ciągu 24 godzin otrzyamsz od nas wiadomośc mailową z kompeltem dokumentów rekrutacyjnych),
  3. wyślij do nas lub złóż dokumenty na studia w jednym z naszych punktów rekrutacyjnych,
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną,
  5. Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

  Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

  Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG
  ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
  00-676 Warszawa
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe

  Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG
  ul. Słowackiego 109
  97-320 Piotrków Trybunalski
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe

  Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na rachunek bankowy: 51 1240 3116 1111 0010 8374 0719 / Bank PEKO SA z dopiskiem „Studia Podyplomowe

  Top

  Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

  Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

  Zamknij