Studia Podyplomowe

dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, lekarzy, logopedów, terapeutów, fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia wyższe (co najmniej pierwszego stopnia).

Integracja sensoryczna

kwalifikacyjne

Charakter studiów

Studia mają charakter kwalifikacyjny, tzn. umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty. Realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), rozp. MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach oraz rozp. MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwenci studiów podyplomowych zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do stania się profesjonalnymi terapeutami integracji sensorycznej. 

Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów Integracja sensoryczna jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Wybrane treści realizowane w toku stududiów
 • Anatomia i neurofizjologia rozwojowa,
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych,
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka / Różnice indywidualne w rozwoju dzieci,
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu,
 • Teoria integracji sensorycznej / Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.,
 • Zaburzenia integracji sensorycznej,
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej,
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI,
 • Autyzm ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Zespół Downa ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI),
 • Mózgowe porażenie dziecięce ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI),
 • Wybrane zespoły genetyczne ( jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI),
 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI),
 • Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI),
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI,
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne,
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne,
 • Pierwsza pomoc.
Adresaci Studiów

Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, lekarzy, logopedów, terapeutów, fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia wyższe (co najmniej pierwszego stopnia).

Co zyskujesz

Absolwent studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna” uzyskuje uprawnienia do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej – może min. otworzyć własny gabinet terapeutyczny, a jeśli posiada przygotowanie pedagogiczne może pracować w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zespołach wczesnego wspomagania rozwoju i innych placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej.

Organizacja studiów
Czas trwania: 3 semestry – 490 godzin zajęć, w tym 100 godzin praktyki pedagogicznej
Tryb studiów: blended learning (zajęcia dydaktyczne odbywają się na platformie edukacyjnej Uczelni oraz podczas dwóch zjazdów w siedzibie Uczelni w pracowni SI).
Metoda zajęć: Studia prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje, kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
Koszt studiów: 3 300 zł (możliwość rozłożenia czesnego na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna.
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa, tel.: 601 519 719, e-mail: info@stachowiak-group.pl Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Rekrutację prowadzimy w sposób ciągły. Nie musisz czekać do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego.

Zasady rekrutacji:

 1. wybierz właściwy kierunek studiów,
 2. ściągnij komplet dokumentów rekrutacyjnych, wypełnij je i podpisz,
 3. wyślij komplet podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres mailowy: info@stachowiak-group.pl,
 4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na rachunek bankowy: 51 1240 3116 1111 0010 8374 0719 / Bank PEKO SA z dopiskiem „Studia Podyplomowe + nazwa kierunku”
 5. Po weryfikacji Twoich dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz mailowo dostep do platformy e-learningowej.

Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

Dokumenty rekrutacyjne możesz nam również dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą (listem poleconym), ewentualnie kurierem. Adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Centrum Edukacji Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa

Biuro Rekrutacji Stachowiak Group, ul. Słowackiego 109, 97-320 Piotrków Trybunalski

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij