Studia Podyplomowe

dla nauczycieli, urzędników państwowych różnego szczebla, funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego oraz instruktorów ZHP i ZHR

Edukacja dla Bezpieczeństwa i Survival

kwalifikacyjne

Charakter studiów

Studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa i Survival są studiami kwalifikacyjnymi, przeznaczonymi dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych: Edukacja dla bezpieczeństwa / w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Kadra

Zajęcia prowadzone są nie tylko przez akademickich ekspertów ds. bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przez byłych żołnierzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego (JWK LUBLINIEC i JW. GROM), Państwowej Straży Pożarnej i służb specjalnych RP, którzy poza przygotowaniem pedagogicznym mają doświadczenie bojowe zdobyte w Polsce i za granicą (Biogramy w zakładce: O nas)

Elitarny obóz szkoleniowy w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka

Dodatkowym, a jednocześnie unikalnym w Polsce elementem programu studiów jest obóz szkoleniowy o charakterze militarno-survivalowym prowadzonym przez byłych żołnierzy sil specjalnych (JWK LUBLINIEC i JW. GROM) w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte w toku obozu następujące umiejętności:

 • survival (sztuka przetrwanie w niesprzyjających warunkach),
 • terenoznawstwo, topografia i łączność,
 • strategia i taktyka wojskowa,
 • techniki walki wręcz (Krav maga)
 • strzelectwo ASG (dynamiczne i sytuacyjne) na różnych poziomach zaawansowania,
 • pierwsza pomoc przedlekarskiej,
 • ochrona przed bronią masowego rażenia.
Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów podyplomowych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i surivalu jest zdobycie interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Program kształcenia obejmuje przygotowanie merytoryczne w zakresie zgodnym z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa, jak również koncentruje się na kształtowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w aspekcie dydaktycznym i metodycznym.

Wybrane treści realizowane w toku stududiów

Moduł kierunkowy:

 • kompetencje i warsztat pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa,
 • dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania),
 • podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej,
 • dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa.

Moduł teoretycznych podstaw specjalności:

 • komunikacja w systemie obronnym państwa,
 • teoria edukacji dla bezpieczeństwa,
 • sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych,
 • podstawy terenoznawstwa, łączności i topografii,
 • podstawy strategii i taktyki oraz survivalu.

Moduł diagnostyczny:

 • współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
 • zagrożenia patologiami społecznymi,
 • projektowanie bezpieczeństwa w szkole.

Moduł metodyczny:

 • metodyka nauczania w edukacji dla bezpieczeństwa,
 • komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne,
 • sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie,
 • ratownictwo chemiczne i pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • obóz szkoleniowy (fakultatywnie),
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyki.
Adresaci Studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym szczególnie dla:

 • pracowników oświaty,
 • nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji oraz nauczaniem przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
 • dla nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo –wychowawczych i opiekuńczych,
 • dla pracowników władz oświatowych i samorządowych,
 • funkcjonariuszy służb publicznych, którzy zajmują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.
Co zyskujesz

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa będą mogli prowadzić przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

W ramach kwalifikacji, uzyskanych w trybie przyspieszonym, tzn. w ciągu 10 miesięcy, będą potrafili m.in.:

 • przekazywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, ratownictwa medycznego i chemicznego oraz pomocy humanitarnej,
 • wyrabiać u uczniów nawyki właściwych zachowań w zakresie bezpieczeństwa i troski o zdrowie,
 • rozpoznać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom występującym w szkole i poza nią,
 • udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • zastosować skuteczne środki ochrony przed bronią masowego rażenia,
 • współpracować z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w szkole i poza nią i przekazywać uczniom zasady wzywania służb ratunkowych w sytuacjach różnych zagrożeń, a także sposoby postępowania w razie pożaru, suszy, huraganu, powodzi czy burzy,
 • skutecznie przeciwdziałać agresji w środowisku szkolnym i poza nim,
 • panować nad sobą i grupą w sytuacjach zagrożenia (radzenie sobie ze stresem, samoobrona i sztuka przetrwania z wykorzystaniem elementów taktyki sił specjalnych).

Dodatkowo otrzymają certyfikat Punisher 2018 z elitarnego szkolenia militarno-survivalowego, uprawniający do prowadzenia pozaszkolnych zajęć z survivalu, samoobrony i ochrony przed bronią masowego skażenia.

Organizacja studiów
Czas trwania: 2 semestry (przyspieszony tryb – dokładnie 10 miesięcy)

350 godzin zajęć:

 • 116 godzin wykładów,
 • 174 godziny zajęć praktycznych,
 • 60 godzin praktyk (realizowanych w trybie indywidualnym).

Zajęcia prowadzone są w okresie od 07.10.2017r. do 30.06.2018r.

Tryb studiów: tradycyjny – 15 zjazdów dydaktycznych (sobota/niedziela)
Miejsce studiów: Studia realizujemy w 3 ośrodkach szkoleniowych (w zgłoszeniu prosimy o wybór miejsca):

 • Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki:

  zajęcia seminaryjne, CE Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73/68, Warszawa
  zajęcia dydaktyczne: Centrum Szkolenia MKS Świt, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711, e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

 • Częstochowa:

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Anna Sarnat, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

 • Piotrków Tryb.

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: CEiBK Stachowiak Group, Plac Kościuszki 6
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

Koszt studiów: PROMOCJA:
Opłata semestralna: 1 semestr 1000 zł , 2 i 3 – 900 zł (całość 2800 zł) – zamiast 3500 zł
Możliwa jest płatność w 11 ratach: 1 rata – 500 zł i 10 x 236 zł (całość 2860 zł)Dodatkowo:
7-io dniowy obóz szkoleniowy w Sielpi – 1500 zł
Zniżki:
Uczestnicy biegu Punisher 2017 w Twierdzy Modlin: 5%
Uczestnicy szkoleń militarno-survivalowych Punisher 2017 w Sielpi: 10%
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawatel.: 576 354 702,
e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl
Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
Kierownik studiów: dr Andrzej Adamczyk, e-mail: info@stachowiak-group.pl
REKRUTACJA

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin przesłania formularza online i wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Zasady rekrutacji

 1. Wybierz swój kierunek studiów
 2. Przy wybranym kierunku wypełnij i wyślij formularz online (wpisz koniecznie kierunek, tryb i miejsce studiów)
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
 4. Złóż dokumenty na studia w jednym z naszych punktów rekrutacyjnych
 5. Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia podyplomowe:

 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj).
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Fotografia (1 sztuka)
 • Inne zaświadczenia np. związane ze zniżkami (Uczestnictwo w biegu i szkoleniach Punisher)

Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawa
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Słowackiego 109
97-320 Piotrków Trybunalski
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł do 30.09.2017r. na rachunek bankowy: 24 1240 3116 1111 0000 3507 2944 / Bank PEKO SA z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij