Studia Podyplomowe

dla wszystkich absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, a w szczególności dla nauczycieli, urzędników państwowych różnego szczebla, funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego oraz instruktorów ZHP i ZHR

Edukacja dla Bezpieczeństwa

kwalifikacyjne

tradycyjne lub blended-learning

Charakter studiów

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa to studia kwalifikacyjne, przeznaczone dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu – prowadzenia zajęć z zakresu edukacja dla bezpieczeństwa, w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Studia podyplomowe, odwołując się do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmują przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Studia te realizowane są w systemie hybrydowym, blended-learningowym. Oznacza to, że część zajęć jest prowadzona na platformie do edukacji zdalnej (e-learning) oraz w czasie dwudniowych zjazdów.

Kadra

Zajęcia prowadzone są nie tylko przez akademickich ekspertów ds. bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przez byłych żołnierzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego (JWK LUBLINIEC i JW. GROM), Państwowej Straży Pożarnej i służb specjalnych RP, którzy poza przygotowaniem pedagogicznym mają doświadczenie bojowe zdobyte w Polsce i za granicą.

Elitarny obóz szkoleniowy w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka

Dodatkowym, a jednocześnie unikalnym w Polsce elementem programu studiów jest obóz szkoleniowy o charakterze militarno-survivalowym prowadzonym przez byłych żołnierzy sil specjalnych (JWK LUBLINIEC i JW. GROM) w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte w toku obozu następujące umiejętności:

 • survival (sztuka przetrwanie w niesprzyjających warunkach),
 • terenoznawstwo, topografia i łączność,
 • strategia i taktyka wojskowa,
 • techniki walki wręcz (Krav maga)
 • strzelectwo ASG (dynamiczne i sytuacyjne) na różnych poziomach zaawansowania,
 • pierwsza pomoc przedlekarskiej,
 • ochrona przed bronią masowego rażenia.
Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest zdobycie interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Program kształcenia obejmuje bowiem przygotowanie merytoryczne, w zakresie zgodnym z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również jest skoncentrowany na kształtowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w aspekcie dydaktycznym i metodycznym.

Wybrane treści realizowane w toku studiów
 • Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej
 • Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Komunikacja w systemie obronnym państwa
 • Sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Podstawy terenoznawstwa, topografii i łączności
 • Podstawy strategii i taktyki
 • Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
 • Dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania)
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Metodyka nauczania bezpieczeństwa
 • Kompetencje i warsztat pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Zagrożenia patologiami społecznymi
 • Edukacja zdrowotna
 • Projektowanie bezpieczeństwa w szkole
 • Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
Adresaci Studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym szczególnie dla: pracowników oświaty, nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji oraz nauczaniem przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”; dla nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo–wychowawczych i opiekuńczych narażonych na występowanie zagrożeń bezpieczeństwa; dla pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, którzy zajmują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.

CO ZYSKUJESZ

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa zdobywa kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także interdyscyplinarną wiedzę w obszarze bezpieczeństwa państwa, w tym powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, kształcenia obronnego, działalności organów publicznych, będących elementem zarządzania kryzysowego; ponadto posiada kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w obszarze bezpieczeństwa, w tym skutecznego działania i radzenia sobie w sytuacjach określonych zagrożeń, w stanach nadzwyczajnych, sytuacjach kryzysowych, jak również w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz efektywnej ochrony zdrowia i życia.

ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania: 3 semestry – 350 godzin zajęć /60 godzin praktyk/
Tryb studiów: blended-learning: 10 zjazdów dydaktycznych

tradycyjny – 15 zjazdów dydaktycznych

Miejsce studiów: Studia realizujemy w 3 ośrodkach szkoleniowych (w zgłoszeniu prosimy o wybór miejsca):

 • Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki:

  zajęcia seminaryjne, CE Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73/68, Warszawa
  zajęcia dydaktyczne: Centrum Szkolenia MKS Świt, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711, e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

 • Częstochowa:

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Anna Sarnat, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

 • Piotrków Tryb.

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: CEiBK Stachowiak Group, Plac Czarnieckiego 1
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

Koszt studiów: W systemie blended-learning:
PROMOCJA:
Opłata semestralna: 1 semestr 800 zł , 2 i 3 – 700 zł (całość 2200 zł) – zamiast 2700 zł
Możliwa jest płatność w 9 ratach: 1 rata – 500 zł i 8 x 220 zł (całość 2260 zł)W systemie tradycyjnym:
PROMOCJA:
Opłata semestralna: 1 semestr 1000 zł , 2 i 3 – 900 zł (całość 2800 zł) – zamiast 3500 zł
Możliwa jest płatność w 11 ratach: 1 rata – 500 zł i 10 x 236 zł (całość 2860 zł)Dodatkowo:
5-io dniowy obóz szkoleniowy w Sulejowie – 1250 zł
Zniżki:
Uczestnicy szkoleń militarno-survivalowych Punisher 2018 w Sulejowie: 10%
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawatel.: 576 354 702,
e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl
Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin przesłania formularza online i wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Zasady rekrutacji

 1. Wybierz swój kierunek studiów
 2. Przy wybranym kierunku wypełnij i wyślij formularz online (wpisz koniecznie kierunek, tryb i miejsce studiów)
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
 4. Złóż dokumenty na studia w jednym z naszych punktów rekrutacyjnych
 5. Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia podyplomowe:

 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj)
 • Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Fotografia (1 sztuka)
 • Inne zaświadczenia np. związane ze zniżkami (Uczestnictwo w biegu i szkoleniach Punisher)

Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawa
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Słowackiego 109
97-320 Piotrków Trybunalski
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł na rachunek bankowy: 24 1240 3116 1111 0000 3507 2944 / Bank PEKO SA z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij