Studia Podyplomowe

dla nauczycieli, wychowawców oraz pracowników placówek edukacyjnych.

Edukacja dla Bezpieczeństwa

kwalifikacyjne

Charakter studiów

Studia podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeństwa” to studia kwalifikacyjne, przeznaczone dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu – prowadzenia zajęć z zakresu edukacja dla bezpieczeństwa, w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Studia podyplomowe, odwołując się do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmują przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” jest zdobycie interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Program kształcenia obejmuje bowiem przygotowanie merytoryczne, w zakresie zgodnym z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również jest skoncentrowany na kształtowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w aspekcie dydaktycznym i metodycznym.

Wybrane treści realizowane w toku studiów
 • Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej
 • Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Komunikacja w systemie obronnym państwa
 • Sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Podstawy terenoznawstwa, topografii i łączności
 • Podstawy strategii i taktyki
 • Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
 • Dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania)
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Metodyka nauczania bezpieczeństwa
 • Kompetencje i warsztat pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Zagrożenia patologiami społecznymi
 • Edukacja zdrowotna
 • Projektowanie bezpieczeństwa w szkole
 • Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
Adresaci Studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym szczególnie dla:

 • pracowników oświaty,
 • nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji oraz nauczaniem przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
 • dla wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo–wychowawczych i opiekuńczych narażonych na występowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • dla pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, którzy zajmują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.
CO ZYSKUJESZ

Absolwent studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” zdobywa kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także interdyscyplinarną wiedzę w obszarze bezpieczeństwa państwa, w tym powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, kształcenia obronnego, działalności organów publicznych, będących elementem zarządzania kryzysowego; ponadto posiada kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w obszarze bezpieczeństwa, w tym skutecznego działania i radzenia sobie w sytuacjach określonych zagrożeń, w stanach nadzwyczajnych, sytuacjach kryzysowych, jak również w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz efektywnej ochrony zdrowia i życia.

ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania: 3 semestry – 350 godzin zajęć
Tryb studiów: 100 % online
Metoda zajęć: Studia prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje, kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
Koszt studiów: 3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna.
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa, tel.: 601 519 719, e-mail: biuro@stachowiak-group.pl Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Rekrutację prowadzimy w sposób ciągły. Nie musisz czekać do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego.

Zasady rekrutacji:

 1. wybierz właściwy kierunek studiów,
 2. ściągnij komplet dokumentów rekrutacyjnych, wypełnij je i podpisz,
 3. wypełnij i wyślij formularz online, (nie zapomnij  załączyć podpisanych dokumentów rekrutacyjnych),
 4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na rachunek bankowy podany w Umowie z dopiskiem „Studia Podyplomowe + nazwa kierunku”
 5. Po weryfikacji Twoich dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz mailowo dostep do platformy e-learningowej.

Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

Dokumenty rekrutacyjne możesz nam również dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą (listem poleconym), ewentualnie kurierem. Adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Centrum Edukacji Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa

Biuro Rekrutacji Stachowiak Group, ul. Słowackiego 109, 97-320 Piotrków Trybunalski

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij