Studia Podyplomowe

Edukacja dla Bezpieczeństwa

kwalifikacyjne

Charakter studiów

Studia podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeństwa” to studia kwalifikacyjne, przeznaczone dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu – prowadzenia zajęć z zakresu edukacja dla bezpieczeństwa, w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Studia podyplomowe, odwołując się do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmują przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” jest zdobycie interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Program kształcenia obejmuje bowiem przygotowanie merytoryczne, w zakresie zgodnym z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również jest skoncentrowany na kształtowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w aspekcie dydaktycznym i metodycznym.

Wybrane treści realizowane w toku studiów
 • Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej
 • Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Komunikacja w systemie obronnym państwa
 • Sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Podstawy terenoznawstwa, topografii i łączności
 • Podstawy strategii i taktyki
 • Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
 • Dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania)
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Metodyka nauczania bezpieczeństwa
 • Kompetencje i warsztat pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Zagrożenia patologiami społecznymi
 • Edukacja zdrowotna
 • Projektowanie bezpieczeństwa w szkole
 • Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
Adresaci Studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym szczególnie dla:

 • pracowników oświaty,
 • nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji oraz nauczaniem przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
 • dla wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo–wychowawczych i opiekuńczych narażonych na występowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • dla pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, którzy zajmują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.
CO ZYSKUJESZ

Absolwent studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” zdobywa kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także interdyscyplinarną wiedzę w obszarze bezpieczeństwa państwa, w tym powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, kształcenia obronnego, działalności organów publicznych, będących elementem zarządzania kryzysowego; ponadto posiada kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w obszarze bezpieczeństwa, w tym skutecznego działania i radzenia sobie w sytuacjach określonych zagrożeń, w stanach nadzwyczajnych, sytuacjach kryzysowych, jak również w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz efektywnej ochrony zdrowia i życia.

ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania: 3 semestry – 350 godzin zajęć
Tryb studiów: tradycyjny lub blended learning
Metoda zajęć: Studia prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje, kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
Koszt studiów:  2 800 zł (możliwość rozłożenia czesnego na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna.
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa, tel.: 601 519 719, e-mail: info@stachowiak-group.pl Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Rekrutację prowadzimy w sposób ciągły. Nie musisz czekać do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego.

Zasady rekrutacji:

 1. wybierz właściwy kierunek studiów,
 2. ściągnij komplet dokumentów rekrutacyjnych, wypełnij je i podpisz,
 3. wyślij komplet podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres mailowy: info@stachowiak-group.pl,
 4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na rachunek bankowy podany w Umowie z dopiskiem „Studia Podyplomowe + nazwa kierunku”
 5. Po weryfikacji Twoich dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz mailowo dostep do platformy e-learningowej.

Dokumenty rekrutacyjne możesz nam również dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą (listem poleconym), ewentualnie kurierem. Adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Centrum Edukacji Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa

Biuro Rekrutacji Stachowiak Group, ul. Słowackiego 109, 97-320 Piotrków Trybunalski

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij