Studia Podyplomowe

dla wszystkich absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, a w szczególności dla nauczycieli, wychowawców oraz pracowników placówek edukacyjnych

Doradztwo Zawodowe

kwalifikacyjne

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe dla nauczycieli mają charakter kwalifikacyjny –
umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy edukacyjno-
zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532), oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009, Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).

Kadra

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych ekspertów i specjalistów ds. rynku pracy w Polsce i w UE
oraz doradców zawodowych, coachów i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w działach HR i w
biurach karier.

Praca z językiem niemieckim. Specjalistyczny kurs dla doradców zawodowych

W ramach studiów proponujemy fakultatywny kurs dla doradców zawodowych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu niemieckojęzycznego rynku pracy. Prowadzony będzie równolegle do studiów podyplomowych w trybie e-learning przez doradców zawodowych pracujących aktualnie w Niemczech.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty z zakresu:

 • znajomości języka niemieckiego na poziomie B2,
 • wyszukiwania miejsc pracy na niemieckojęzycznych runkach pracy (DE, AUT i CH),
 • opracowywania dokumentów aplikacyjnych w języku niemieckim (CV, list motywacyjny, referencje),
 • przygotowywania kandydatów d rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim,
 • pomocy w osiedleniu się w DE, AUT i CH (formalności prawne).
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną
realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak
również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i
trendów współczesnego rynku pracy. Główny nacisk w programie kształcenia położony jest na
metodykę pracy doradcy zawodowego – strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, diagnostykę
psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz nowoczesną
metodykę działań doradczych. Słuchacz przygotowany będzie do koordynacji działań związanych z
opracowaniem, wdrożeniem i ewaluacją Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego
 • Biomedyczne podstawy doradztwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe – podstawy prawne
 • Psychologia podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych
 • Rynek pracy – prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Wyzwania i trendy współczesnego rynku pracy – kwalifikacje i kompetencje kluczowe
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – style pracy doradczej, zarządzanie zmianą, metodyka i organizacja świadczenia usług doradczych
 • Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego – kierowanie rozwojem
 • Komunikacja interpersonalna
 • Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej
 • Metodyka działań doradczych – metoda hiszpańska, metoda edukacyjna, Indywidualny Plan Działania etc.
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego – miejsce nowych technologii w warsztacie pracy doradcy
 • e-doradztwo
 • Kurs inspiracji i gotowość do zmian
 • Metoda edukacyjna w doradztwie
 • Doradztwo zawodowe i personalne w UE
 • Warsztat pracy szkolnego doradcy kariery
 • Praktyka
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są w szczególności do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych,
które chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego a także
absolwentów studiów wyższych  lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, a
także do osób, które planują swoją karierę zawodową w systemie poradnictwa zawodowego, są
absolwentami pedagogiki, psychologii, socjologii lub innego kierunku społecznego oraz posiadają
kwalifikacje pedagogiczne.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego
doradcy zawodowego. Słuchacze studiów podyplomowych są kompleksowo przygotowani do
podejmowania działań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. kształtowania u uczniów
aktywnych postaw wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej ujętych w
Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego.  Sprawnie posługują się  warsztatem pracy
szkolnego doradcy kariery,  wykorzystując nowoczesną metodykę pracy doradcy edukacyjno-
zawodowego m.in. e-doradztwo.

ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania: 3 semestry
Tryb studiów: tradycyjny – 10 zjazdów dydaktycznych (sobota/niedziela)
Miejsce studiów: Studia realizujemy w 3 ośrodkach szkoleniowych (w zgłoszeniu prosimy o wybór miejsca):

 • Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki:

  zajęcia seminaryjne, CE Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73/68, Warszawa
  zajęcia dydaktyczne: Centrum Szkolenia MKS Świt, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711, e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

 • Częstochowa:

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Anna Sarnat, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

 • Piotrków Tryb.

  zajęcia seminaryjne i dydaktyczne: CEiBK Stachowiak Group, Plac Czarnieckiego 1
  Koordynator ds. Studiów Podyplomowych: Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702, e-mail: info@stachowiak-group.pl

Koszt studiów: PROMOCJA:
Opłata semestralna: 1 semestr 800 zł , 2 i 3 – 700 zł (całość 2200 zł) – zamiast 2700 zł
Możliwa jest płatność w 9 ratach: 1 rata – 500 zł i 8 x 220 zł (całość 2260 zł)Dodatkowo:
Kurs specjalistyczny: Praca z językiem niemieckim – 900 zł (całość) lub ratalnie: 9 x 100,5 zł
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawatel.: 576 354 702,
e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl
Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin przesłania formularza online i wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

Zasady rekrutacji

 1. Wybierz swój kierunek studiów
 2. Przy wybranym kierunku wypełnij i wyślij formularz online (wpisz koniecznie kierunek, tryb i miejsce studiów)
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
 4. Złóż dokumenty na studia w jednym z naszych punktów rekrutacyjnych
 5. Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na studia podyplomowe:

 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj)
 • Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Fotografia (1 sztuka)
 • Inne zaświadczenia np. związane ze zniżkami (Uczestnictwo w biegu i szkoleniach Punisher)

Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro),
00-676 Warszawa
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Biuro Promocji i Rekrutacji CEiBK Stachowiak Group
ul. Słowackiego 109
97-320 Piotrków Trybunalski
z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł na rachunek bankowy: 24 1240 3116 1111 0000 3507 2944 / Bank PEKO SA z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij