Studia Podyplomowe

Doradztwo Zawodowe

kwalifikacyjne

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe dla nauczycieli” mają charakter kwalifikacyjny – umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Studia realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532), oraz Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009, Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. Główny nacisk w programie kształcenia położony jest na metodykę pracy doradcy zawodowego – strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz nowoczesną metodykę działań doradczych. Słuchacz przygotowany będzie do koordynacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i ewaluacją Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego
 • Biomedyczne podstawy doradztwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe – podstawy prawne
 • Psychologia podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych
 • Rynek pracy – prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Wyzwania i trendy współczesnego rynku pracy – kwalifikacje i kompetencje kluczowe
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – style pracy doradczej, zarządzanie zmianą, metodyka i organizacja świadczenia usług doradczych
 • Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego – kierowanie rozwojem
 • Komunikacja interpersonalna
 • Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej
 • Metodyka działań doradczych – metoda hiszpańska, metoda edukacyjna, Indywidualny Plan Działania etc.
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego – miejsce nowych technologii w warsztacie pracy doradcy
 • e-doradztwo
 • Kurs inspiracji i gotowość do zmian
 • Metoda edukacyjna w doradztwie
 • Doradztwo zawodowe i personalne w UE
 • Warsztat pracy szkolnego doradcy kariery
 • Praktyka
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są w szczególności do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych, które chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego a także absolwentów studiów wyższych  lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, a także do osób, które planują swoją karierę zawodową w systemie poradnictwa zawodowego, są absolwentami pedagogiki, psychologii, socjologii lub innego kierunku społecznego oraz posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego. Słuchacze studiów podyplomowych są kompleksowo przygotowani do podejmowania działań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. kształtowania u uczniów aktywnych postaw wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego.  Sprawnie posługują się  warsztatem pracy szkolnego doradcy kariery,  wykorzystując nowoczesną metodykę pracy doradcy edukacyjno- zawodowego m.in. e-doradztwo.

ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania: 3 semestry – 350 godzin zajęć
Tryb studiów:  tradycyjny lub blended learning
Metoda zajęć: Studia prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje, kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
Koszt studiów: W trybie tradycyjnym: 2 800 zł (możliwość rozłożenia czesnego na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna.
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa, tel.: 601 519 719, e-mail: biuro@stachowiak-group.pl Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Rekrutację prowadzimy w sposób ciągły. Nie musisz czekać do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego.

Zasady rekrutacji:

 1. wybierz właściwy kierunek studiów,
 2. ściągnij komplet dokumentów rekrutacyjnych, wypełnij je i podpisz,
 3. wyślij komplet podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres mailowy: info@stachowiak-group.pl,
 4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na rachunek bankowy podany w Umowie z dopiskiem „Studia Podyplomowe + nazwa kierunku”
 5. Po weryfikacji Twoich dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz mailowo dostep do platformy e-learningowej.

Dokumenty rekrutacyjne możesz nam również dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą (listem poleconym), ewentualnie kurierem. Adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Centrum Edukacji Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa

Biuro Rekrutacji Stachowiak Group, ul. Słowackiego 109, 97-320 Piotrków Trybunalski

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij