Studia Podyplomowe

 

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

kwalifikacyjne

CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia bibliotek szkolnych we wszystkich typach szkół, bibliotek resortu edukacji narodowej oraz bibliotek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Studia uwzględniają wszystkie moduły i komponenty kształcenia nauczycieli w zakresie bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, są skoncentrowane na rozwijaniu praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych, stosowania nowych technologii informacyjnych w prowadzeniu zajęć bibliotecznych, jak również organizacji i zarządzania biblioteką.

Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych, oraz prowadzenia zajęć bibliotecznych. Uzyskane umiejętności i kompetencje pozwolą na profesjonalne prowadzenie bibliotek, przysposobienia czytelniczego oraz wewnątrzszkolnych centrów informacji multimedialnej we wszystkich typach szkół. Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in: bibliotekonzawstwo i bibliotekarstwo, teorię i historię książki, lektologię, organizację i zarządzanie biblioteką i systemami infomacji, metodykę pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji, metodykę pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, warsztat pracy nauczyciela-bibliotekarza, literaturę dla dzieci i młodzieży, wybrane problemy czytelnicze, podstwy biblioterapii, edytorstwo, system informacji oświatowej i pedagogicznej jak również edukację medialną.

Wybrane treści realizowane w toku studiów
 • Bibliotekoznawstwo,
 • Bibliotekarstwo,
 • Teoria i historia książki,
 • Lektologia /współczesna wiedza o czytelnictwie/,
 • Organizacja i zarządzanie biblioteką i systemami informacji,
 • Opracowywanie zbiorów ,
 • Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji,
 • Praca bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
 • Dydaktyka ogólna,
 • Literatura dla dzieci i młodzieży,
 • Informacja naukowa,
 • Wybrane problemy czytelnicze,
 • Zautomatyzowane systemy biblioteczne,
 • Metodyka bibliografii,
 • Edytorstwo,
 • Technika pracy umysłowej,
 • Metodyka pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej,
 • Warsztat pracy nauczyciela-bibliotekarza,
 • System informacji oświatowej i pedagogicznej,
 • Media w edukacji i dydaktyce,
 • Praktyka /w wymiarze 75 godzin/.
Adresaci studiów

Studia są przeznaczone dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych oraz innych bibliotekach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Co zyskujsz

Absolwenci studiów kwalifikacyjnych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zdobywają kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych/mediatekach, szkolnych centrach informacji i bibliotekach pedagogicznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne w wykonywania zadań zawodowych związanych z pracą bibliotekarza, w tym dysponuje kompetencjami organizacyjnymi, posiada umiejętności sprawnego opracowania, tworzenia, selekcjonowania i oceny jakości informacji, umiejętności służące rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych różnych kategorii użytkowników, sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami w pracy bibliotecznej i edukacji medialnej.

Organizacja studiów
Czas trwania: 3 semestry – 350 godzin zajęć
Tryb studiów: tradycyjny lub blended learning
Metoda zajęć: Studia prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje, kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
Koszt studiów: 2 700 zł (możliwość rozłożenia na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna.
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa, tel.: 601 519 719, e-mail: info@stachowiak-group.pl Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Rekrutację prowadzimy w sposób ciągły. Nie musisz czekać do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego.

Zasady rekrutacji:

 1. wybierz właściwy kierunek studiów,
 2. ściągnij komplet dokumentów rekrutacyjnych, wypełnij je i podpisz,
 3. wyślij komplet podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres mailowy: info@stachowiak-group.pl,
 4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na rachunek bankowy podany w Umowie z dopiskiem „Studia Podyplomowe + nazwa kierunku”
 5. Po weryfikacji Twoich dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz mailowo dostep do platformy e-learningowej.

Dokumenty rekrutacyjne możesz nam również dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą (listem poleconym), ewentualnie kurierem. Adres naszych Biur Rekrutacyjnych:

Centrum Edukacji Stachowiak Group, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa

Biuro Rekrutacji Stachowiak Group, ul. Słowackiego 109, 97-320 Piotrków Trybunalski

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij