Studia Podyplomowe

dla nauczycieli, wychowawców oraz pracowników placówek edukacyjnych.

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

kwalifikacyjne

CHARAKTER STUDIÓW

Oferta studiów podyplomowych obejmuje różnorodne kierunki wpisujące się w aktualne potrzeby pracowników sektora oświaty. Studia mają charakter kwalifikacyjny, pozwalający na zdobycie dodatkowych uprawień w obszarze nauczania kolejnego przedmiotu/prowadzenia zajęć, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) Studia podyplomowe, odwołując się do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmują przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych, oraz prowadzenia zajęć bibliotecznych. Uzyskane umiejętności i kompetencje pozwolą na profesjonalne prowadzenie bibliotek, przysposobienia czytelniczego oraz wewnątrzszkolnych centrów informacji multimedialnej we wszystkich typach szkół. Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in: bibliotekonzawstwo i bibliotekarstwo, teorię i historię książki, lektologię, organizację i zarządzanie biblioteką i systemami infomacji, metodykę pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji, metodykę pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, warsztat pracy nauczyciela-bibliotekarza, literaturę dla dzieci i młodzieży, wybrane problemy czytelnicze, podstwy biblioterapii, edytorstwo, system informacji oświatowej i pedagogicznej jak również edukację medialną.

Wybrane treści realizowane w toku studiów
 • Bibliotekoznawstwo,
 • Bibliotekarstwo,
 • Teoria i historia książki,
 • Lektologia /współczesna wiedza o czytelnictwie/,
 • Organizacja i zarządzanie biblioteką i systemami informacji,
 • Opracowywanie zbiorów ,
 • Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji,
 • Praca bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
 • Dydaktyka ogólna,
 • Literatura dla dzieci i młodzieży,
 • Informacja naukowa,
 • Wybrane problemy czytelnicze,
 • Zautomatyzowane systemy biblioteczne,
 • Metodyka bibliografii,
 • Edytorstwo,
 • Technika pracy umysłowej,
 • Metodyka pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej,
 • Warsztat pracy nauczyciela-bibliotekarza,
 • System informacji oświatowej i pedagogicznej,
 • Media w edukacji i dydaktyce,
 • Praktyka /w wymiarze 75 godzin/.
Adresaci studiów

Studia są przeznaczone dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych oraz innych bibliotekach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Co zyskujsz

Absolwenci studiów kwalifikacyjnych w zakresie Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zdobywają kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych/mediatekach, szkolnych centrach informacji i bibliotekach pedagogicznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne w wykonywania zadań zawodowych związanych z pracą bibliotekarza, w tym dysponuje kompetencjami organizacyjnymi, posiada umiejętności sprawnego opracowania, tworzenia, selekcjonowania i oceny jakości informacji, umiejętności służące rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych różnych kategorii użytkowników, sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami w pracy bibliotecznej i edukacji medialnej.

Organizacja studiów
Czas trwania: 3 semestry – 350 godzin zajęć
Tryb studiów: 100 % online
Metoda zajęć: Studia prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje, kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy. Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
Koszt studiów: 3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna. 
Informacja i zapisy wyłącznie poprzez: Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa, tel.: 601 519 719, e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00
REKRUTACJA

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin przesłania formularza online i wniesienia opłaty rekrutacyjnej). Zasady rekrutacji

 1. wybierz swój kierunek studiów,
 2. przy wybranym kierunku wypełnij i wyślij formularz online (w ciągu 24 godzin otrzyamsz od nas wiadomośc mailową z kompeltem dokumentów rekrutacyjnych),
 3. wyślij do nas lub złóż dokumenty na studia w jednym z naszych punktów rekrutacyjnych,
 4. wnieś opłatę rekrutacyjną,
 5. Gratulujemy! Dołączyłeś do grona naszych studentów!

Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres naszych Biur Rekrutacyjnych: Biuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro), 00-676 Warszawa z dopiskiem „Studia PodyplomoweBiuro Promocji i Rekrutacji Centrum Edukacji SG ul. Słowackiego 109 97-320 Piotrków Trybunalski z dopiskiem „Studia Podyplomowe” Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na rachunek bankowy: 51 1240 3116 1111 0010 8374 0719 / Bank PEKO SA z dopiskiem „Studia Podyplomowe

Top

Korzystając nadal z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione w trybie « zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij