Studia Podyplomowe

dla nauczycieli, urzędników państwowych różnego szczebla, funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy Obrony Terytorialnej Wojska Polskiego oraz instruktorów ZHP i ZHR

O nas:

Witamy na stronie Centrum i Biura Karier Stachowiak Group!

We współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi i Fundacją EDUSA z Warszawy organizujemy w trzech ośrodkach dydaktyczno-szkoleniowych (Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki, Częstochowa i Piotrków Trybunalski) elitarne studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego, zarządzania i dowodzenia kryzysowego, jak również kursy specjalistyczne i szkolenia zawodowe dotyczące ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, profilaktyki antykorupcyjnej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Mając doświadczenie na polskim i międzynarodowym rynku pracy prowadzimy również studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, uzupełnione specjalistycznymi kursami i szkoleniami dla doradców zawodowych, którzy są zainteresowani niemieckojęzycznym rynkiem pracy.

Nasi wykładowcy i trenerzy to wysokiej klasy eksperci i specjaliści w swoich dziedzinach, nie tylko ze znaczącym dorobkiem naukowym, ale również doświadczeniem zawodowym i bojowym. Część zajęć dydaktycznych i obozy szkoleniowe o charakterze militarno-survivalowym prowadzą byli żołnierze służb i jednostek specjalnych.

Rozwiń aby zobaczyć naszych wykładowców i trenerów:

ROZWIŃ
Dr Adamczyk Andrzej
Specjalizacje: patologie społeczne, komunikacja w systemie obronnym państwa oraz zarządzaniu kryzysowym, pedagogika wojskowa,

Oficer starszy Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były żołnierz jednostek specjalnych z doświadczeniem zarówno bojowym jak i szkoleniowym (liczne specjalistyczne kursy w ośrodkach szkoleniowych NATO, m.in. w Brukseli i Brunssum w Holandii). Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także Akademii Dowodzenia Bundeswehry (FüAkBw) w Koblencji. Autor wielu prac badawczych oraz kilkudziesięciu materiałów publicystycznych z zakresu obronności państwa, problematyki społecznej i profilaktyki oraz patologii społecznych w Wojsku Polskim.

Mgr Adamczyk Grzegorz
Specjalizacje: ratownictwo taktyczne w warunkach bojowych, działania antyterrorystyczne, sztuka przetrwania w warunkach ekstremalnych,

Wybitny szkoleniowiec w zakresie ratownictwa taktycznego i survivalu z wieloletnim doświadczeniem bojowym. Współpomysłodawca i współprowadzący elitarnych szkoleń menedżerskich z elementami taktyki wojsk specjalnych (Punisher 2017). Były żołnierz Jednostki Wojskowej Komandosów LUBLINIEC, uczestnik wielu misji wojskowych, odznaczony Gwiazdą Iraku. Ratownik medyczny i chemiczny w warunkach bojowych (Certyfikat TCCC – Tactical Combat Casualty Care), a także instruktor strzelectwa (Certyfikat FCC – Firearms Competency Certification) oraz doświadczony saper. Jako jeden z nielicznych Polaków posiada czteroletnie doświadczenie w walce z piractwem morskim na HRA (Ocean Indyjski). Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z przygotowaniem pedagogicznym i dydaktycznym do pracy nauczycielskiej.

Prof. dr hab. Józef Bednarek
Specjalizacje: cyberprzestrzeń: jej możliwości i zagrożenia,

Uznawany za jednego z najlepszych ekspertów w Polsce w dziedzinie zagrożeń cyberprzestrzeni. Kierownik Pracowni Metod Multimedialnych w Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii. Grzegorzewskiej w Warszawie. Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Ekspert merytoryczny w projekcie „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencja pracownika socjalnego”. Autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji. Pułkownik rezerwy Wojska Polskiego.

Dr Renata Gardian-Miałkowska
Specjalizacje: patologiczne i ryzykowne zachowania seksualne (prostytucja i sponsoring), oraz skuteczne metody ich przezwyciężania (m.in. networking i streetworking),

Nauczyciel akademicki, doświadczony wychowawca, socjoterapeuta, kurator sądowy i streetworker. Autorka pierwszej w Polsce monografii nt sponsoringu jako formy prostytucji kobiecej (2007, 2010), a także kierownik pionierskiego projektu naukowo-badawczego nt. psychospołecznych uwarunkowań prostytucji męskiej (2012, 2014).

Prof. dr hab. Janusz Gęsicki
Specjalizacje: socjologia edukacji, zarządzanie w oświacie, polityka edukacyjna (uwarunkowania, procesy decyzyjne, diagnozy i prognozy),

Jeden z najlepszych specjalistów w zakresie polityki edukacyjnej w Polsce. Doświadczony dydaktyk, kierownik Katedry Polityki Edukacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii. Grzegorzewskiej w Warszawie. Jeden z ekspertów przygotowujących dla Banku Światowego raport na temat sytuacji edukacji dorosłych w Polsce. Autor ponad stu artykułów prasowych oraz dwóch książek: Jak nie zwariować w szkole (1999) i Dlaczego i po co zdawać egzamin? (2005), promotor 14 prac doktorskich, ponad 400 prac magisterskich oraz około 100 prac licencjackich.

Dr inż. Waldemar Grądzki
Specjalizacje: systemy informacyjne w administracji i biznesie, bezpieczeństwo teleinformatyczne i ochrona danych,

Wykładowca akademicki i doświadczony wdrożeniowiec systemów informatycznych w firmach komercyjnych oraz w administracji publicznej szczebla wojewódzkiego i centralnego. Kierownik kilkudziesięciu projektów ogólnopolskich i regionalnych dotyczących m.in. procesu cyfryzacji polskich szkół. Współautor dokumentów kierunkowych dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych i komercyjnych, oraz autor publikacji dotyczących rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w polskiej oświacie.

Dr inż. Krzysztof R. Zieliński
Specjalizacje: obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe,

Wybitnej klasy specjalista, konsultant i wykładowca w zakresie zarządzania kryzysowego i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych a także organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz międzynarodowej pomocy humanitarnej. Oficer pożarnictwa z ponad 35-letnią służbą w Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Współorganizator pierwszej w Polsce grupy poszukiwawczo-ratowniczej PSP i koordynator wielu akcji ratowniczych, także poza granicami Polski. Były członek Międzynarodowej Grupy Doradczej do spraw Poszukiwań i Ratownictwa ONZ (UN INSARAG) do opracowania i wdrożenia wytycznych UN INSARAG w sprawie organizacji grup poszukiwawczo-ratowniczych i ich udziału w międzynarodowych działaniach ratowniczych. Osobiście dowodził działaniami specjalistycznych grup ratowniczych w Republice Węgierskiej (powódź w 2000 roku) oraz w Indonezji (trzęsienie ziemi w 2006 roku). Autor wielu artykułów poświęconych problematyce obrony cywilnej, szkoleniu kadr na potrzeby obrony cywilnej, zarządzaniu kryzysowemu i analizie ryzyka oraz systemom ratowniczym.

Mgr Małgorzata Janik – Jankowska
Specjalizacje: doradztwo zawodowe i współpraca z Unią Europejską w tym zakresie, sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i sposoby ich rozwiązywania,

Wykładowca akademicki, ekspert Dobrych Zmian w Edukacji (MEN), doświadczony neurologopeda i mediator sądowy. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się projektami unijnymi, w tym prowadzeniem doradztwa zawodowego, m.in. dla Izby Rzemieślniczej oraz Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu.

Mgr Ewa Weremczuk
Specjalizacje: Kreatywna pedagogika: nowoczesne metody pracy wychowaczo- dydaktycznej,

Wykładowca akademicki, szkoleniowiec i trener kompetencji miękkich. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z twórczego rozwiązywania problemów dla pracowników placówek edukacyjnych oraz członków Rad Pedagogicznych przedszkoli i szkół. Zrealizowane projekty to m.in. cykl szkoleń z asertywności i komunikacji dla GoWork i MasterMind, a także trening kreatywności i efektywnego uczenia się w Warszawskiej Szkole Reklamy. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Turyńskiego (Włochy). Doktorantka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Z uwagi na bezpieczeństwo i tajemnicę zawodową część naszych wykładowców i trenerów pozostanie anonimowa. To jedyne w Polsce studia podyplomowe, których niektórzy prowadzący posługują się pseudonimami, a ich twarze zakrywa kominiarka.

Poza ofertą czysto edukacyjną jesteśmy organizatorami ogólnopolskiego biegu z przeszkodami o tradycjach wojskowych Punisher w Twierdzy Modlin, jak również elitarnych szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej z elementami taktyki działania sił specjalnych (skoki spadochronowe, nurkowanie, taktyka działań, sztuki walki wręcz, strzelanie, ratownictwo w sytuacji zagrożenia, itd.).

Studia i szkolenia z nami to czysta przygoda! A jednocześnie wyjątkowa okazja do zdobycia takiej wiedzy i takich umiejętności, które we spółczesnym coraz bardziej niebezpiecznym świecie są na wagę złota. Weź w swoje ręce odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, swoich najbliższych, dzieci i młodzieży, kolegów z pracy i całego społeczeństwa.
Dołącz do nas!

W imieniu całego Teamu CEiBK STACHOWIAK GROUP
Lech Łukowski
Chief Operating Officer
We work with the best

 

Top